بد امنی و افزایش قتل‌های گروهی هزاره‌ها در افغانستان - گفت‌وگو با سیما نوری

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰