هشدار نماینده روسیه به طالبان-گزارشی از فواد امان، افغانستان اینترنشنال

هشدار نماینده روسیه به طالبان گزارشی از فواد امان، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷