گفته‌های تازه سراج‌الدین حقانی-گفت‌وگو با جنرال عبدالملک شمس، رهبر حزب آزادی افغانستان

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱