انتقاد چین از امریکاچین - فواد امان، از واشنگتن جزئیات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲