برگزاری کنفرانس افغانستان و صلح پایدار-ادریس جویا گزارش می‌دهد

برگزاری کنفرانس افغانستان و صلح پایدار ادریس جویا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از محل برگزاری این کنفرانس گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶