دیدگاه؛ شورشیان قدرتمند دیروز، حاکمان قهار امروز

دیدگاه؛ شورشیان قدرتمند دیروز، حاکمان قهار امروز گفت‌وگو با احمد رشید، نویسنده و خبرنگار، حسین احسانی، پژوهشگر گروه های مسلح اسلامی و نجیب‌الله آزاد، استاد دانشگاه. در یوتیوب ببینید: https://www.youtube.com/watch?v=8cQqUZfF8s8

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴