دیدار وزیر خارجه امریکا با رهبران عرب در اردن-صدف امیری گزارش می‌دهد

دیدار وزیر خارجه امریکا با رهبران عرب در اردنصدف امیری گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳