گزارش اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان - امان فرهنگ، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸