کمبود آب در کابل - صوفیا سخی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۷