افغان‌ها و اعتراض‌ها علیه ایران - گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰