سالگرد حمله شوروی سابق به افغانستان-گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال

سالگرد حمله شوروی سابق به افغانستان گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۶