پیامد افزایش ارزش پول افغانی بر کاهش بحران اقتصادی - گفت‌وگو با مزمل شینواری

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲