ادعای طالبان بر پایان بحران نظام بانکی در افغانستان - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳