اعتراضات جهانی علیه طالبان - ادریس جویا، از محل تجمع در فرانکفورت، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۷