نگاهی به عملکرد مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در یک سال‌ گذشته - مصدق پارسا، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳