اعتراض زنان به نشست سوم دوحه؛ هرگونه نشستی در غیبت زنان، مشروعیت ندارد.

اعتراض زنان به نشست سوم دوحه؛ هرگونه نشستی در غیبت زنان، مشروعیت ندارد. گفت‌وگو با نظیفه حق‌پال، فعال حقوق زن و دیپلومات پیشین

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰