پنجمین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل- گفت‌وگو با صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال