دیدار کرزی با مقام‌ سازمان ملل متحد گفت‌وگو با خلیل رومان، فعال حقوق بشر

دیدار کرزی با مقام‌ سازمان ملل متحد گفت‌وگو با خلیل رومان، فعال حقوق بشر

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰