پولونز، رقص سنتی پولند-اسما سرگند، خبرنگار افغانستان اینترنشنال می‌دهد

پولونز، رقص سنتی پولند اسما سرگند، خبرنگار افغانستان اینترنشنال می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲