رویای ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا-فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد

رویای ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا فرزیا ثابتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶