اظهارات تازه رهبر طالبان در مورد حقوق زنان-گفت‌وگو با میرویس افغان، خبرنگار

اظهارات تازه رهبر طالبان در مورد حقوق زنان گفت‌وگو با میرویس افغان، خبرنگار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸