احتمال فروپاشی سیستم صحی در غزه - براء الشانطی، از غزه این گزارش را فرستاده است:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳