رد درخواست پناهندگی یک قاضی پیشین از سوی دولت آلمان

عبدالباعث مولوی‌زاده، قاضی دولت پیشین افغانستان، می‌گوید آلمان نخست درخواست پناهندگی او را پذیرفته اما دوباره رد کرده است. به گفته‌ی او، همچنین درخواست ده قاضی دیگر نیز از سوی آلمان رد شده است. گفت‌وگو با عبدالباعث مولوی‌زاده، قاضی دولت پیشین

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶