وضعیت بد نیرو‌های ویژه پیشین افغان در امریکا - گفت‌وگو با خالد نوری، افسر پیشین

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶