آغاز دومین اجلاس روسیه وافریقا- علی کاظمی جز‍‍‍‍ئیات می‌دهد

آغاز دومین اجلاس روسیه وافریقا- علی کاظمی جز‍‍‍‍ئیات می‌دهد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۵