کاهش شدید بودجه امدادرسانی در افغانستان-گفت‌وگو با نصیر رشتیا، کارشناس امور اقتصادی

کاهش شدید بودجه امدادرسانی در افغانستان-گفت‌وگو با نصیر رشتیا، کارشناس امور اقتصادی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲