نگرانی طالبان از آجندا و ترکیب نشست آینده دوحه درباره افغانستان -گفت‌وگو با نصیر احمد فایق

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶