استفاده امریکا از بم‌افگن‌ های بی ۱‌بی در حمله به عراق و سوریه- محسن ایزدی، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵