آموزش دختران در افغانستان گفت‌وگو با نعیم پویش، تحلیلگر روابط بین‌الملل