گفت‌و‌گوی ویژه با خالد قادری، شاعر و زندانی پیشین در زندان طالبان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

گفت‌وگوی ویژه

گفت‌وگوی ویژه، نگاه نزدیک و صریح به امروز و گذشته می‌اندازد و از دید چهره‌های مطرح و تاثیرگذار آینده را بررسی می‌کند. این برنامه هفته یک بار در روز چهارشنبه نشر می‌شود.