جنگ طالبان در پنجشیر- گزارشی از پویا هاشمی، افغانستان اینترنشنال