اعتراض زنان افغان به مناسبت ۱۵ اگست - بصیر آهنگ، گزارش می دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴