احداث جاده میان چین و افغانستان گفت‌وگو با محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت

احداث جاده میان چین و افغانستان گفت‌وگو با محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳