رهبران حماس-مریم احمدی گزارش می‌دهد

رهبران حماس که توانسته اند حصارهای امنیتی و گنبدهای آهنین اسرائیل را بشکنند، هدف اصلی حملات نظامی تل‌آویو است. اما این رهبران کیستند و در کجا به سر می‌برند؟ مریم احمدی گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۶