برتری‌طلبی قومی در ساختار حکومتی طالبان

برتری‌طلبی قومی در ساختار حکومتی طالبان گفت‌وگو با هاشم دانش، فعال سیاسی و هاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳