هند در مسیر تسخیر خورشید - عبدالواحد حیدری، از اسلام‌آباد جزئیات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱