بازداشت‌های خودسرانه طالبان- گفت‌وگو با رویا محبوب، مسئول تیم رباتیک دختران افغانستان

بازداشت‌های خودسرانه طالبان- گفت‌وگو با رویا محبوب، مسئول تیم رباتیک دختران افغانستان

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶