بررسی ترکیب قومی اعضای رهبری طالبان؛ از میان ۱۱۳۷ مقام‌های طالبان، ۸۹۱ نفر آن پشتون اند.

بررسی ترکیب قومی اعضای رهبری طالبان گزارش تحقیقی انستیتیوت خاورمیانه: از میان ۱۱۳۷ رهبر و مقام طالبان، ۸۹۱ نفر آن پشتون اند. گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی، تحلیلگر ارشد و سمیع یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳