ادامه محاکمه صحرایی مردم-گفت‌وگو با عبدالمومن ضیا بدخش، کارشناس مسائل حقوقی و دینی

ادامه محاکمه صحرایی مردم؛ طالبان چهار نفر را در کابل، در ملاء‌عام شلاق زدند

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲