اوکراین آماده بازپس‌گیری مناطق از روسیه گفت‌وگو با حسین آرین، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی

اوکراین آماده بازپس‌گیری مناطق از روسیه گفت‌وگو با حسین آرین، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۴