درگذشت علی‌اکبر شهرستانی، نویسنده و ادیب افغانستان - رضا محمدی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰