بازار کشمش در صَنعاء پایتخت یمن - گزارشی از نجیب پاسون، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰