خاطره هیله نجیب از آخرین تماس تلفنش با پدرش در آستانه ورود طالبان به کابل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵