تنش‌های سیاسی در کره جنوبیتوماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد

تنش‌های سیاسی در کره جنوبی توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳