نگاهی به روابط ایران و طالبان در دومین سالگرد سقوط - فیروزه جابانی، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴