افزایش آمار قربانیان زمین‌لرزه هرات گفت‌وگو با احمد جاوید غزنوی، خبرنگار آزاد

افزایش آمار قربانیان زمین‌لرزه هرات گفت‌وگو با احمد جاوید غزنوی، خبرنگار آزاد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶