عدم علاقه مردم برای شرکت در انتخابات پارلمانی در ایران - گفت‌وگو با علی شیرازی

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱