جزییات بیشتر درمورد انفجار در حوزه ۱۶ امنیتی شهر کابل - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹