گزارش ریچارد بنت از نقض حقوق بشر در افغانستان

گزارش ریچارد بنت از نقض حقوق بشر در افغانستان گفت‌وگو با حسین انوش، مسوول اجرایی مجمع مدافعان حقوق بشر

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹