روابط طالبان با گروه‌های تروریستی - صمصامه سیرت، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۱